čierny na ťahu
Zobraz v samostatném okně
Staršie úlohy
Riešenie diagramu
1... Nxf3+ 2. gxf3 Rg5+ 3. Bg2 Rxg2+ 4. Kxg2 Rxh2+ 5. Kxh2 Qxf2+ 0-1